Botswana Medicines Regulatory Authority (BoMRA) e gakolola Sechaba go nna podimatseba kgatlhanong le bangwe ba ba bapatsang le go rekisa melemo le metswako e go tweng e thibela malwetse, gammogo le COVID 19 e e tsweletseng ka go anama le go gapa matshelo a batho lefatshe ka bophara. Melemo e e ka golafatsa kgotsa ya gapa matshelo a batho.

Download Now

File name: Tlhagiso-ya-botlhokwa.pdf

4872 447